Εντυποδιανομές

Η Axion promotion χάρη στο υπεύθυνο προσωπικό, τον σωστό συντονισμό και έλεγχο των ομάδων αλλά και μέσω της χαρτογράφησης των περιοχών, σας εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρησή σας με άρτια οργανωμένες εντυποδιανομές. Αρχικά επιλέγονται οι περιοχές η τα σημεία ενδιαφέροντος που θα πραγματοποιηθούν οι εντυποδιανομές και που απευθύνεται η υπηρεσία η το προϊόν. Ακολουθεί χαρτογράφηση των περιοχών. O supervisor παραλαμβάνει τα έντυπα και τους χάρτες των περιοχών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εντυποδιανομές. Σχηματίζονται group που αποτελούνται από 1 supervisor και 4 διανεμήτριες-τες, που χωρίζονται σε ομάδες 2 ατόμων, ή σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος. O supervisor είναι αρμόδιος για να κατευθύνει τις ομάδες, να ανεφοδιάζει με έντυπα και να ελέγχει τις εντυποδιανομές. Εντυποδιανομές μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους παρακάτω τρόπους: ● door to door / Εντυποδιανομές πόρτα – πόρτα σε οικίες και καταστήματα, γραφεία. ● Σταθερές εντυποδιανομές σε σημεία ενδιαφέροντος ( λιμάνια σταθμούς, εμπορικά κέντρα, διόδια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αγορές, πλατειές , παράλιες κλπ)